ขอเชิญร่วมชมงาน “ด้วยสำนึกในพระผู้ทรงคุณ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์กษัตริย์ผู้ทรงคุณูปการต่อชาวราชวินิต มัธยม

ขอเชิญร่วมชมงาน “ด้วยสำนึกในพระผู้ทรงคุณ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์กษัตริย์ผู้ทรงคุณูปการต่อชาวราชวินิต มัธยม ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ ธันวาคม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

พบกับกิจกรรม : นิทรรศการด้วยสำนึกในพระผู้ทรงคุณ

การแสดงเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมทางวิชาการ จากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

25344658_10210816130694527_1137440351_o