โรงเรียนราชวินิต มัธยม ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการและการแสดงในหัวข้อ “ด้วยสำนึกในพระผู้ทรงคุณ” ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ ธันวามคม ๒๕๖๐

โรงเรียนราชวินิต มัธยม ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการและการแสดงในหัวข้อ "ด้วยสำนึกในพระผู้ทรงคุณ" ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ ธันวามคม ๒๕๖๐ 
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชวินิตมัธยม เพื่อให้คณะครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนราชวินิต มัธยมทุกคน ได้ตระหนักถึงความสำคัญ
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อพระผู้ทรงคุณต่อแผ่นดินอย่างหาที่สุดมิได้ทั้งสองพระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
รัชกาลที่ ๙ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ รัชกาลที่ ๗
img_7929

img_8006

img_8039

กล้องฝ่ายโสตฯ

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม