ภาพบรรยากาศ กิจกรรมการแสดงและนิทรรศการ ด้วยสำนึกในพระผู้ทรงคุณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐

โรงเรียนราชวินิต มัธยม ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการและการแสดงในหัวข้อ "ด้วยสำนึกในพระผู้ทรงคุณ" ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ ธันวามคม ๒๕๖๐ 
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชวินิตมัธยม เพื่อให้คณะครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนราชวินิต มัธยม ทุกคน ได้ตระหนักถึงความสำคัญ
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อพระผู้ทรงคุณต่อแผ่นดินอย่างหาที่สุดมิได้ทั้งสองพระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
รัชกาลที่ ๙ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ รัชกาลที่ ๗
img_8706

img_8891
img_9212
img_9012


กล้องฝ่ายโสตฯ

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม