การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และนิทรรศการ โลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และนิทรรศการ “โลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ” วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑

img_9450

img_9488

img_9571

กล้องฝ่ายโสตฯ

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม