ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)