ภาพกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ภาพกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือพรหมวัฒนา อำเภอหนองย่างเสือ จังหวัดสระบุรี

img_2098

กล้องฝ่ายโสตฯ

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

กล้องฝ่าย IT

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม