ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สอบผ่าน ธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม นายเทพฤทธิ์ ยอดใส มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สอบผ่าน ธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

กล้องฝ่ายโสตฯ

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม