ภาพกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๗ และกิจกรรมอำลารุ่นพี่ ม.๖

ภาพกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๗  แนะนำตัวครูผู้ช่วย บรรจุใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และกิจกรรมอำลารุ่นพี่ ม.๖

กล้องฝ่ายโสตฯ

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม