ภาพกิจกรรมอำลานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รุ่นที่ ๓๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ภาพกิจกรรมอำลานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รุ่นที่ ๓๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

กล้องฝ่ายโสตฯ

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม