ดร.เทพฤทธิ์ ยอดใส ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม ตรวจเยี่ยมอาคารเรียน และเยี่ยมชมการเรียนปรับพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561 ดร.เทพฤทธิ์ ยอดใส ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม ตรวจเยี่ยมอาคารเรียน โดยตรวจสอบความคืบหน้าของการปรับปรุงห้อง 313-315 และสภาพของห้องน้ำนักเรียนชายบริเวณชั้น 3-4 พร้อมทั้งเยี่ยมชมการเรียนปรับพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม