รองฯสุณี ธีระชัยวรกุล นำทีมคณะครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม ส่งครูวรีสรา จารย์ปัญญา ไปเป็นข้าราชการครูโรงเรียนสวนกุหลาย นนทบุรี

รองฯสุณี ธีระชัยวรกุล นำทีมคณะครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม ส่งครูวรีสรา จารย์ปัญญา ไปเป็นข้าราชการครูโรงเรียนสวนกุหลาย นนทบุรี

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม