รูปภาพการปฐมนิเทศครูผู้ช่วยและการบรรยายพิเศษ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะเลื่อนวิทยฐานะ

รูปภาพการปฐมนิเทศครูผู้ช่วยและการบรรยายพิเศษ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะเลื่อนวิทยฐานะ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพระอัศวราช โรงเรียนราชวินิต มัธยม

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม