รูปภาพการประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

รูปภาพการประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนราชวินิต มัธยม วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม