โครงการอบรมปฐมนิเทศ เสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน และคุณธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

โครงการอบรมปฐมนิเทศ เสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน และคุณธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ภาพจากงานโสต

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

ภาพจากชมรม IT กล้อง 1

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

ภาพจากชมรม IT กล้อง 2

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

ภาพจากชมรม IT กล้อง 3

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม