โครงการอบรมปฐมนิเทศ เสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน และคุณธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

โครงการอบรมปฐมนิเทศ เสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน และคุณธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ภาพจากชมรม IT กล้อง 1

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

ภาพจากชมรม IT กล้อง 2

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม