ดาวน์โหลด ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561

1.แบบอนุมัติแผนการจัดการเรียนรู้

คลิกเพื่อดาวน์โหลด แบบอนุมัติแผนการจัดการเรียนรู้

2.ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้