พิธีถวายพวงมาลาแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

พิธีถวายพวงมาลาแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ภาพจากคณะกรรมการนักเรียน

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม