กิจกรรมวันงดสุบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมวันงดสุบบุหรี่โลก วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ภาพจากฝ่ายโสต

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

ภาพจากชมรม IT กล้อง 1

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

ภาพจากชมรม IT กล้อง 2

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

ภาพจากคณะกรรมการนักเรียน กล้อง 1

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

ภาพจากคณะกรรมการนักเรียน กล้อง 2

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม