ภาพกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

img_1076

img_1340

img_1136

กล้องชมรม IT กล้อง 1

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

กล้องชมรม IT กล้อง 2

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

กล้องชมรม IT กล้อง 3

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

กล้องชมรม IT กล้อง 4

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม