ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ร.๖ และก่อตั้งคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ร.๖ และก่อตั้งคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามศุภชลาศัย

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม