ภาพการมอบเกียรติบัตรพานไหว้ครู และการแสดงกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สาขาฝรั่งเศส) เนื่องในวันชาติฝรั่งเศส

ภาพการมอบเกียรติบัตรพานไหว้ครู และการแสดงกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สาขาฝรั่งเศส)  เนื่องในวันชาติฝรั่งเศส

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

img_9432

img_9447

img_9507

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม