กิจกรรมทำความดีจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

โรงเรียนราชวินิต มัธยม เข้าร่วมกิจกรรมทำความดีจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เป็นการจัดกิจกรรม Big Cleaning โดยมีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีร่วมกับข้าราชการ ภาคีเครือข่ายภาคเอกชนและประชาชน บริเวณใกล้เคียงทำเนียบรัฐบาล ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปรมประชากร

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

img_1214

img_1223

img_1317

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม