กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดแข่งขันสัปดาห์ Computer Challenge 2018 มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดแข่งขันสัปดาห์ Computer Challenge 2018

มัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระหว่างวันที่ 15 – 31 สิงหาคม 2561

%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a

ข้อกำหนดของการแข่งขัน

1.1   ประเภทการแข่งขัน   แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1.1.1   ประกวดการออกแบบโปสเตอร์ ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop  หรือ Adobe Illustrator ภายใต้หัวข้อ “เด็กไทย 4.0”

1.1.2   ประกวดการประกวดการออกแบบตัวการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Cartoon Character Design) ภายใต้หัวข้อ “การประหยัดพลังงาน”

1.1.3  ประกวดการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ภายใต้หัวข้อ “Cyber Security RNM”

รับสมัคร ภายในวันที่   15   สิงหาคม 2561

ส่งผลงานภายในวันที่ 31  สิงหาคม  2561

สถานที่ติดต่อสอบถามและรับสมัคร : รับใบสมัครได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 

ดาวน์โหลด รายละเอียด หลักเกณฑ์การแข่งขันสัปดาห์คอมพิวเตอร์ Computer Challenge 2018

ดาวน์โหลด ใบสมัครการแข่งขันสัปดาห์คอมพิวเตอร์ Computer Challenge 2018

ดาวน์โหลด ตัวอย่าง การเขียน Story board ประกวดการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ภายใต้หัวข้อ “Cyber Security RNM”