โครงการฝึกอบรมวิชาลูกเสือจราจร ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ จัดโครงการฝึกอบรมวิชาลูกเสือจราจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

โรงเรียนราชวินิต มัธยม ได้ส่งลูกเสือ เนตรนารีเข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารีจราจร รุ่นที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

s__5300230

dsc05384

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม