ภาพกิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนราชวินิต มัธยม

ภาพกิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนราชวินิต มัธยม

ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม