การประชุมปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑

การประชุมปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

img_2087

img_2174

img_2144

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม