กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมครูไทยเรียนภาษากับเจ้าของภาษาให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมครูไทยเรียนภาษากับเจ้าของภาษาให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนราชวินิต มัธยม ทุกวันพุธ เวลา 11.30 – 12.20 น.

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2561 โดยมี Miss Prisca Chinonso Adaka (Teacher Nonny) เป็นครูผู้สอน ซึ่งมีครูและนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวครบตามเวลาที่กำหนด ในการนี้ ดร.เทพฤทธิ์ ยอดใส ผู้อำนวยการโรงเรียนให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม