ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตและงานเกษียณอายุราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนราชวินิต มัธยม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a

ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตและงานเกษียณอายุราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนราชวินิต มัธยม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชวินิต มัธยม