กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีจัดนิทรรศการและแสดงผลงานนักเรียน และการประกวดแข่งขันส้มตำลีลา

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดนิทรรศการและแสดงผลงานนักเรียน และการประกวดแข่งขันส้มตำลีลา

ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑

img_2673

img_2800

img_3052

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม