การมอบเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันในกลุ่มสาระการงานอาชีพต่างๆ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันในกลุ่มสาระการงานอาชีพต่างๆ มีการแข่งขัน 4 รายการ ดังนี้

  1. การแข่งขัน Computer Challenge 2018
  2. การแข่งขันส้มตำลีลา
  3. การแข่งขันโครงงานเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  4. การจัดสวนถาดแบบชื้น สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม ในการนี้ ดร.เทพฤทธิ์ ยอดใส ผู้อำนวยการโรงเรียนให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม