รูปภาพงานร้อยความรัก ถักทอใจ สานสานสายใย สพม.๑ มุทิตาจิตสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

สพม.๑ จัดงานร้อยความรัก ถักทอใจ สานสานสายใย สพม.๑ มุทิตาจิตสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ณ หอประชุม อาคาร C ชั้น ๔  โรงเรียนโยธินบูรณะ

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม