ประกาศ เลื่อนวันเข้าค่ายพัฒนาผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ประกาศ วันเข้าค่ายพัฒนาผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เลื่อน การจัดค่าย จากเดิม วันที่ 30 ตุลาคม 2561

เป็นวันที่ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a2