รูปภาพกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษเข้มข้น (Intensive English Class)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษเข้มข้น (Intensive English Class) ชั้น ม.1/3, 1/4, 2/2, 2/9 และ 3/9 จำนวน 196 คน ระหว่างวันที่ 8 – 10 ตุลาคม 2561 ณ Royal Hills Golf Resort & Spa จังหวัดนครนายก
ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการ ดร.เทพฤทธิ์ ยอดใส ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม เป็นประธานในการเปิดค่าย

คลิกดูรูปภาพ
Day 1 https://www.facebook.com/pg/RNM-Learning-Area-of-Foreign-Languages-1590315331267094/photos/?tab=album&album_id=1991354774496479
Day 2 https://www.facebook.com/pg/RNM-Learning-Area-of-Foreign-Languages-1590315331267094/photos/?tab=album&album_id=1993077214324235
Day 3 https://www.facebook.com/pg/RNM-Learning-Area-of-Foreign-Languages-1590315331267094/photos/?tab=album&album_id=1992461491052474