รูปภาพยินดีต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการ นายนันทพงษ์ พฤกษชาติรัตน์ ย้ายมาจากโรงเรียนมัธยม วัดมกุฏกษัตริย์

%e0%b8%a2%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%9c%e0%b8%ad-%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a7

โรงเรียนราชวินิต มัธยม ยินดีต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการ นายนันทพงษ์ พฤกษชาติรัตน์ ย้ายมาจากโรงเรียนมัธยมย วัดมกุฏกษัตริย์

ณ ห้องพระอัศราช โรงเรียนราชวินิต มัธยม

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม