ภาพการอบรมการพัฒนาตามเกณฑ์ ว.21 และการใช้โปรแกรม Logbook

โรงเรียนราชวินิต มัธยม อบรมการพัฒนาตามเกณฑ์ ว.21 และการใช้โปรแกรม Logbook

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม