ภาพการแนะนำตัวท่านรองผู้อำนวยการนันทพงษ์ พฤกษชาติรัตน์และครูผู้ช่วยที่มาบรรจุใหม่

ภาพการแนะนำตัวท่านรองผู้อำนวยการนันทพงษ์ พฤกษชาติรัตน์และครูผู้ช่วยที่มาบรรจุใหม่

ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนราชวินิต มัธยม

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

6

img_6851

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม