ภาพการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ภาพการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีกการศึกษา ๒๕๖๑

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม