ภาพพิธีเปิดงาน ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๘ โรงเรียนราชวินิต มัธยม ศูนย์ภาษาไทย

ภาพพิธีเปิดงาน ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๘ โรงเรียนราชวินิต มัธยม เป็นศูนย์ภาษาไทย

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม