ภาพคุณครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ต้อนรับสู่โรงเรียนราชวินิต มัธยม

ภาพคุณครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ต้อนรับสู่โรงเรียนราชวินิต มัธยม

ณ บริเวณหน้าเวที โรงเรียนราชวินิต มัธยม

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

2

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม