ภาพการเข้าร่วมพิธีการถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา ของโรงเรียนราชวินิต มัธยม กระทรวงศึกษาธิการ และสวนลุมพินี

ภาพการเข้าร่วมพิธีการถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา ของโรงเรียนราชวินิต มัธยม

ณ บริเวณหน้าเวที โรงเรียนราชวินิต มัธยม

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

และได้ไปร่วมพิธีการถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่กระทรวงศึกษาธิการ และสวนลุมพินี

2

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม