ภาพการประชุมครูประจำเดือน พฤศจิกายน วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ภาพการประชุมครูประจำเดือน พฤศจิกายน

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราชวินิต มัธยม

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

กล้องฝ่ายโสต

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม