ภาพกิจกรรมเดินการกุศล ๔๐ ปี ราชวินิต มัธยม วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรมเดินการกุศล ๔๐ ปี ราชวินิต มัธยม

ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

กล้องฝ่ายโสต

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม