ภาพพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและเป็นวันพ่อแห่งชาติ

ภาพพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและเป็นวันพ่อแห่งชาติ

ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

กล้องฝ่ายโสต

img_8062

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม