กิจกรรมเข้าค่ายพักเเรมของลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมเข้าค่ายพักเเรมของลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ณ ค่ายลูกเสือพรหมวัฒนา อำเภอหนองย่างเสือ จ.สระบุรี

วันที่ ๗ – ๙  มกราคม ๒๕๖๒

กล้องชมรมไอที

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม