รูปภาพ กิจกรรมวันเด็ก วันครูแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

รูปภาพ กิจกรรมวันเด็ก วันครูแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒

กล้องฝ่ายโสต

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม