ภาพการตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ณ ค่ายเขาชนไก่ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ภาพการตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓

 ณ ค่ายเขาชนไก่ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒

กล้องฝ่ายโสต

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม