ภาพการการมอบรางวัลการแข่งขันฟุตซอลและ ตรุษจีนของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ภาพการการมอบรางวัลการแข่งขันฟุตซอลและ ตรุษจีนของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒

กล้องฝ่ายโสต

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม