ภาพการสัมนาและอบรมการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การสรางสัมพันธ์สู่รั้วขาว กรมท่า ราชวินิต มัธยม

ภาพการสัมนาและอบรมการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การสรางสัมพันธ์สู่รั้วขาว กรมท่า ราชวินิต มัธยม

ณ โรงแรมฮอสชู พอยท์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

วันที่ ๑๖ – ๑๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒

กล้องฝ่ายโสต

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม