ภาพกิจกรรมเข้าค่ายพักเเรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรมเข้าค่ายพักเเรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ณ ค่ายลูกเสือรัศมีแคมป์ แอนด์ รีสอร์ท อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

วันที่ ๖-๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒

กล้อง ชมรมไอที 1

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

กล้อง ชมรมไอที 2

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม