ภาพการประชุมครู ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ภาพการประชุมครู ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราชวินิต มัธยม

วันที่ ๑๔ มีนาคม  ๒๕๖๒

กล้องฝ่ายโสต

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม